CrossFit-fotografering

For ei lita stund sidan byrja eg å trene CrossFit, og no tenkte eg det var på tide å ta med kameraet. CrossFit er ei treningsform med høg intensitet og varierte øvingar. I tillegg har det vorte ein eigen konkurranseidrett, og den gjevaste konkurransen er CrossFit Games. CrossFit Games er delt i tre stadier: The Open, The Regionals og The Games. I The Open kan kven som helst delta. Kvar veke i fem veker vert det annonsert ei økt sett saman av forskjellige øvingar. Dei som vil delta utfører økta der dei trenar til vanleg, og sender inn resultata sine på nett. Resultata må stadfestast av godkjende dommarar som har observert gjennomføringa di, eller du kan leggje ved ein video. Dei 60 beste i kvar region, vert invitert til The Regionals der dei møter konkurrentane sine mann mot mann og kvinne mot kvinne i kampen om ein plass i finalen som går av stabelen i USA. Eg tenkte at dette måtte vere det perfekte høvet til å få nokre gode bilete.

Utfordringane stod imidlertid på rekke og rad. Ljoset i lokalet er kort fortalt heilt elendig for foto. Ljosstoffrøyr i taket er einaste ljoskjelde inne i lokalet, og dei er i tillegg delvis blokkert av ventilasjonsanlegget. I tillegg vert det liten plass når 4-8 personar skal løfte vekter og hoppe rundt samstundes. Og på toppen var det eit visst tidspress. Fyrste økta gjekk ut på å gjere så mange repetisjonar av vektløftingsøvinga rykk og "burpees" i løpet av 17min. I mange tilfelle er 17min eit hav av tid, men i denne samanhengen vart det hektisk sidan det var så mange utøvarar i gang på ein gong.

Eg har lenge vore skeptisk til å bruke høg ISO på kameraet, men har opplevd så mange gonger at bileta mine er øydelagde fordi lukkertida har vore akkurat litt for lang, så no prioriterer eg alltid å få ei passeleg lukkertid. Så i det ljoset som var, var det berre å la støy vere støy og skru opp ISOen! I denne samanhengen vurderte eg det slik at eg ville trenge ei lukkertid på ca 1/1000s, med litt slingringsmonn, og enda faktisk opp med enkelte bilete med lukkertid 1/500s som også vart bra. Sidan eg visste at ljoset i lokalet er dårleg, tok eg berre med fastoptikk, sidan den gjev meg om lag 2 eksponeringsverdiar meir ljos enn den beste zoomoptikken min. Det gjev også autofokusen betre arbeidsvilkår. Eg målte ljoset i lokalet før økta starta, og sette kameraet i manuell modus for å få mest mogeleg konsistente eksponeringar. Med svart tak og kvite vegger, ville nok ljosmålaren i kameraet gjeve meg stor variasjon i eksponering. Tips her er å enten nytte ein handhalden ljosmålar, eller bruke ljosmålaren i kameraet til å måle mot hudtonar (handa di) eller eit gråkort. Ikkje mål mot ein kvit vegg eller eit svart golv.

Heldigvis vart det to gjennomkøyringar av økta på to forskjellige dagar. Fyrste gong var på kveldstid, og eg hadde berre ljoset i rommet. Dag to var tidlegare på dagen, og tilfeldigvis låg det eit kvitt cruiseskip til kai like ved lokalet vårt som virka som ein diger reflektor og sende massevis av ljos inn vindauga.

Bileta var tenkt brukt på Facebook for å gje utøvarane nokre kule bilete og minne av økta, så målet var å få dei til å sjå bra ut, og samstundes la dei gjenoppleve stemninga som var i lokalet. Og det var viktig å få bilete av samtlege som deltok. For å få fram det som faktisk hende, tenkte eg at det var viktig å få fram dynamikken i rørslene til utøvarane. Eg sjølv likar ikkje å bruke lange lukkertider for å få rørsleuskarpheit, sjølv om eg synest ein del panoreringsbilete er fantastisk gode. Difor ville eg fokusere på komposisjon og perspektiv i jobben med å få dynamiske bilete. I tillegg ville truleg ansiktsuttrykka fortele ein del.

Eg enda opp med å bruke eit 24mm-objektiv nesten heile tida, med nokre nærbilete med 50mm og 85mm, samt ovesiktsbilete med 14mm. Med ein gjeng som vi har på CrossFit Bryggen var det slett ikkje vanskeleg å finne gode motiv, og eg vart godt nøgd med fleire av bileta. I etterbehandlinga valgte eg å gjere dei fleste bileta svart-kvitt for å unngå heile problemet med kvitbalanse og fargestikk frå ljosrøyra. I staden for å stresse med støyredusering, valgte eg ei litt meir gritty RAW-framkalling. Lightroom-presetet eg laga meg kan lastast ned her. Resultata kan sjåast her:

Fotostory på 500px

Alle bileta på Facebook